Ομάδα κουκλοθεάτρου

Μάθε Τέχνη - Σεμινάρια μουσικοκινητικής και κουκλοθεάτρου για εκπαιδευτικούς

Μάθε Τέχνη.

Θα επαναληφθεί το σεμινάριο κουκλοθέατρου και μουσικοκινητικής διάρκειας 8 ωρών Μάθε Τέχνη για εκπαιδευτικούς και μουσικούς.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε με τη
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου
τηλ. 210 – 6542551    6945.51.69.87

 

 

Seminaria

© Βάσω Γιαρένη, Ηρώ Θεοδώρου, κατασκευή markmanos-2005